Konferencje

Zapraszamy lekarzy województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w regionalnym programie zdrowotnym ZDROWA AORTA.

Konferencja Zdrowa Aorta

Aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń: 503 075 095.

Informacje o programie

Zdrowa Aorta – Wielkopolski program zwiększenia aktywności zawodowej poprzez badania przesiewowe w obszarze tętniaka aorty brzusznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby hospitalizacji spowodowanej pękniętym tętniakiem aorty jamy brzusznej o 40% w regionie wielkopolski, poprzez objęcie badaniami skriningowymi 10 000 osób  badaniem USG, a 800 osób angiografią w rezonansie. W trakcie realizacji projektu zorganizowane zostaną akcje promocyjno-informacyjne w ośrodkach, gdzie będą przeprowadzane badania, akcje prozdrowotne oraz konferencje dotyczące tematyki projektu. Zaplanowano także przeszkolenie grupy lekarzy z podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Konsultacja naukowa:  Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Konferencje

W ramach programu  ZDROWA AORTA Realizator przeprowadzi 2 konferencje naukowe.

Ramowy program konferencji:

Zakres merytoryczny poruszanych tematów na wykładach:

 • Epidemiologia i etiologia tętników aorty.
 • Czynniki ryzyka wystąpienia choroby i objawy kliniczne.
 • Diagnostyka tętniaków.
 • Współczesne sposoby postępowania chirurgicznego w leczeniu tętniaków aorty.
 • Wyniki leczenia chirurgicznego.
 • Rola badań przesiewowych w rozpoznawaniu tętniaków aorty i w zmniejszeniu
  śmiertelności.
 • Czy istnieje potrzeba wykonywania badań przesiewowych w kierunku tętniaków
  u kobiet?
 • Powrót chorego po operacji tętniaka do życia zawodowego i do pracy.

Artykuły i informacje

„ZDROWA AORTA, to program badań przesiewowych,  który przewiduje przeprowadzenie 10 000 badań ultrasonograficznych (USG) jamy brzusznej w kierunku tętniaka aorty brzusznej.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

Dlaczego warto przeprowadzać badania USG aorty brzusznej?

U większości osób tętniak aorty brzusznej nie daje żadnych objawów i bardzo często jest wykrywany przypadkowo, podczas innych badań medycznych. Badanie USG aorty brzusznej pozwala w doskonały sposób wykryć chorobowo poszerzoną aortę – największą tętnicę człowieka, dzięki której krew jest doprowadzana do kończyn górnych i dolnych, przewodu pokarmowego, nerek i wszystkich tkanek naszego ciała.

Tętniakiem aorty brzusznej nazywamy poszerzenie aorty przekraczające jej średni wymiar poprzeczny o co najmniej 50%, czyli gdy ma ona więcej niż 3 cm. Pęknięty tętniak aorty brzusznej stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Jednak wczesne rozpoznanie oraz właściwa opieka medyczna są podstawą pomyślnego leczenia.

Wczesna diagnoza może uratować życie. Dlatego zbadaj się bezpłatnie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Wszystkie informacje uzyskasz podczas spotkania informacyjno-edukacyjnego.

Zapraszamy serdecznie!

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń pod numer: tel. 503 075 095

Konsultacja naukowa: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

Leave a Comment